Välkommen till Dala Jaktskytte - Dalarnas första skjutbiograf!

Har du provat att skjuta i en skjutbiograf? Du möts av en stor filmduk som täcker lokalens ena kortsida och visar en mängd olika jaktsituationer. Längs andra kortsidan finns skjutbänkar där som mest fyra skyttar står och skjuter, en i taget med eget eller lånat vapen.

Ett besök hos oss kräver inga förkunskaper - våra skjutinstruktörer går igenom säkerhet och ger instruktioner inför varje skjutning, och anläggningen är tillgänglighetsanpassad och öppen för alla.

Vi har dessutom en butik med jakt- och fritidskläder och en lasersimulator där du också kan skjuta med eget eller lånat vapen.