Välkomna till Dala Jaktskytte!


Vi håller på att bygga Dalarnas första skjutbiograf!


För de som aldrig skjutit i en skjutbiograf kan man säga att det är en stor lokal med en filmduk som täcker ena kortsidan. Längs andra kortsidan finns skjutbänkar där skyttarna står vid var sin bänk och skjuter en i taget med två till fyra skott åt gången.