På en jaktresa till Skåne bestämde sig Ragge och David för att starta en skjutbiograf


Det började som en rolig idé men det blev snabbt tydligt att det i jägartäta Dalarna fanns ett genuint intresse för en skjutbiograf.

Ragge och David insåg att de två tillsammans hade både det kontaktnät och den kompetens som sjösättandet och driften av en skjutbiograf kräver.


Att ro det här projektet i hamn har varit en lång och rolig resa som självklart också bjudit på motgångar på besvikelser.


Det stora intresset från traktens jägare har löpande stärkt Ragge och Davids tro på idén.

Och här står de nu - i en färdigställd och tillgänglighetsanpassad lokal med en butik för jakt- och fritidskläder och en lasersimulator på entréplan och en skjutbiograf på källarplan.


Alla med intresse för jakt och frilutfsliv ska känna sig hjärtligt välkomna!