Förbättra ditt skytte!

SKJUTINSTRUKTÖR

Förbättra ditt skytte med en instruktör.

Boka en skjutinstruktör för tips om svingteknik, avfyrning, anläggning och mycket mera. Råden anpassas efter dina behov och din erfarenhetsnivå.


En skjutinstruktör kan guida max två skyttar samtidigt. 

För alla som älskar skytte!

SKJUTBIOGRAFEN

Ett besök hos oss kräver inga förkunskaper – våra skjutinstruktörer går igenom säkerhet och ger instruktioner inför varje skjutning.

Skjutbiografen har fyra skjutplatser och är 
tillgänglighetsanpassad.


Ammunition finns till försäljning i de vanligast förekommande kalibrarna. Ring och förboka en ask om du vill vara säker på att vi har just din kaliber hemma.

I skjutbiografen gäller följande:

Säkerhetsbestämmelser


 • Vapnet ska alltid peka i en säker riktning, alla vapen behandlas som om devore laddade

 • Bär alltid vapnet så att pipan pekar uppåt vid förflyttning till och frånskjutplatsen.

 • Peka alltid vapnet i skjutriktningen på skjutplatsen.

 • Slutstycket ska vara öppet och vapnet oladdat till dess att skjutledaren ger

  tillstånd för skytten att ladda.

 • Endast helmantlad ammunition är tillåten.

 • DET ÄR EJ tillåtet att använda ammunitionstyper som spårljus,

  pansarbrytande, svartkrutsladdade och militära överskott.

 • Medtagen ammunition inspekteras av skjutledaren. Det är skyttens eget

  ansvar att rätt ammunition används till vapnet.

 • Endast mål på själva bioduken är tillåtet.

 • Avlossade skott som tar i vägg, tak eller golv medför en extra avgift för

  skytten med 2 500 kr per skott, samt ersättning för ev skadad utrustning.

 • Det är förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.

 • Hörselskydd är obligatoriskt i skjuthallen och skyddsglasögon

  rekommenderas. Dessa finns för utlåning.

 • Ljuddämpare som inte är avsedd för intensivt skytte kan ta skada under

  träningen. Vi rekommenderar därför att dämparen demonteras från vapnet.

 • I samband med skjutning är alkohol och andra droger EJ tillåtet.

 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera annan skytts vapen utan dennes

  medgivande.

 • Ansvarig skjutledare kan omedelbart avbryta skyttet om säkerhetsrisk

  förekommer eller skjutledaren anser att någon inte uppför sig korrekt.

 • Mynningsbroms är ej tillåtet i biografen.

 • Den person som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna

  eller som uppfattar fara ska omedelbart ingripa och rapportera tillskjutledaren.


Skjutbaneinstruktion


 1. Banan ägs av: Dala Jaktskytte AB org. nr. 559337-7863. Förvaltas av: Densamme.
 2. Skjutbanetillstånd giltigt tom:Tillståndet gäller till 2024-02-15.
 3. Skjutbanechef/säkerhetsansvarig: Ragnar Lok, e-post: ragnar@dalajaktskytte.se
 4. Berättigad att använda banan: kunder som bokat tid för skjutning, under förutsättning att skjutledare/instruktör från Dala Jaktskytte AB är närvarande
 5. Tillåtna skjuttider:  Måndag- söndag 10:00-20.00. skjutförbud:Långfredag, påskdagen samt juldagen. För fasta skjuttider/bokningar på skjutbanan gå in på dalajaktskytte.se under menyn bokningar
 6. Tillåtna vapentyper:Pistol, Revolver, Gevär max cal 50.
 7. Tillåtna skjutplatser:De fyra fasta skjutplatser skall användas, inga avkall görs.
 8. Skjutledare: Vid all skjutning skall skjutledare/instruktör från Dala Jaktskytte AB närvara. Skjutledare skall kunna tillämpa SäkB civilt skytte samt ha kunskap om lokala bestämmelser.
 9. Sjukvårdsmateriel och åtgärder vid olycka:Sjukvårdsväska samt hjärtstartare finns i skjuthallen. Ambulans tillkallas på larmnummer 112. Påbörja första hjälpen. Meddela olycksplats ”Dala Jaktskytte, Lissvägen 1, 794 34 Orsa” Koordinater: (1154529, 14.6273789)
 10. Tillåtna mål och placering:  Tillåtna mål är endast befintlig bioduk. Inga temporära eller andra mål är tillåtna!
 11. Lokala säkerhetsbestämmelser: Dörr ner till skjuthallen skall vara låst och kan endast öppnas från skjuthallen vid utrymmning. 
 12. Övrigt:Efter skjutning, städa av i skjutbåset. Brännbart slängs i soptunnan. Tomhylsor kastas i därför avsedda kärl. Sprayburkar i uppmärkt kärl. Eventuella skador på bana och materiel skall anmälas till banchefen och är belagda med vite enl. den överenskommelse som ingåtts med kund vid bokning av skjuttid.

Ovanstående anger vad som är tillåtet, står det inte med i instruktionen så utgå från att det inte är tillåtet.